fbpx

Egy állandó változásokkal teli és kiszámíthatatlan üzleti környezetben, amiben az alkalmazkodás tart életben, a vállalatoknak létfontosságú a tanulási agilitással rendelkező munkaerő. Csak így lesz képes megküzdeni a kihívásokkal és továbblépni még a legbizonytalanabb helyzetekben is.

Mi a tanulási agilitás?

A tanulási agilitás az egyénnek az a hajlama, készsége és gondolkodásmódja, amely arra sarkallja, hogy folyamatosan tanuljon, újratanuljon és alkalmazkodjon az adott helyzethez. Okul a korábbi tapasztalatokból, nyitott és igyekszik lépést tartani a változó piaci feltételekkel.

A tanulási hajlandóság kifogások helyett a megoldást állítja fókuszba. Lehetővé teszi a gyorsan változó és bizonytalan helyzetekből adódó problémák megoldását a szükséges ismeretek és szakértelem alkalmazásával, a tanulás, a gondolkodás és visszacsatolás révén. Egyszóval az agilitás azt jelenti, hogy az egyén képes megtanulni, hogy mit kell tennie, amikor nem tudja, hogy pontosan mi a teendő.

Miért fontos az tanulási hajlandóság a szervezetek számára?

Egy vállalat csak akkor tud egyre előrébb és előrébb jutni a konkurenciák kereszttüzéből, ha alkalmazkodik a piaci változásokhoz. Ennek kulcsa a folyamatos személyes fejlődés iránti igény. Főleg most, amikor a technológiai fejlődés óriási ütemben zajlik és évről-évre új trendek jelennek meg, amivel lépést kell tartani.

Azok a cégek, akiknek a munkavállalói agilisak és hajlandóak új készségeket elsajátítani előnyös piaci pozícióra tehetnek szert. Képesek lesznek megfelelni a környezeti elvárásoknak, kezelni az előre nem látható változásokat, bizonytalanságokat, és kielégíteni az ügyfelek igényeit. Javul a termelékenység és a jövedelmezőség.

Ellenkező esetben azoknál a vállalatoknál, ahol nincs meg a tovább fejlődésre, a tanulásra való hajlandóság akár egyén, akár cég szinten hamar lemaradnak a versenytársakhoz képest. Különösképpen, ha az alkalmazottak rugalmatlanok és nincs is szándékban az új tudás megszerzése főleg, hogy ha olyan könnyen abszolválható trend vagy trendek alkalmazásáról beszélünk, melyek lényegesen hatékonyabbá tennék a munkafolyamatokat. Így előfordulhat, hogy a cég stagnálni kezd, majd alkalmatlanná válik arra, hogy megállja a helyét a folyamatosan változó piaci környezetben és végül a túlélésért fog küzdeni.

Milyen előnyökkel jár az agilis munkaerő alkalmazása?

A magas tanulási hajlandósággal rendelkező emberek képesek a legjobb tudásuk szerint teljesíteni, még egy feszültséggel teli környezetben is. Ahogy a vállalatok egyre összetettebé és dinamikussá válnak a gyorsan változó üzleti tevékenységek következtében, úgy a tanulási agilitás válik az egyik legfontosabb kompetenciává a meglévő és a potenciális munkavállalók körében.

A folyamatos önfejlesztés segít azoknak az egyéneknek elérni céljaikat, akik karrier orientáltak és vezetői vagy más, magasabb felelősségi körrel járó pozícióra törekednek. További előnye, hogy az alkalmazottnak:

 • segít felkészültnek lenni a kihívásokra és a bizonytalanságra
 • javítja az alkalmazkodóképességét
 • támogatja a karrierben szerzett sikerek elérését
 • segíti az innovációját és a kreativitását
 • előmeneteli lehetőségeket biztosít.

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a vállalkozások folyamatosan küzdenek, hogy megtalálják azt a munkaerőt, aki az adott munkakörhöz a legmegfelelőbb készséggel rendelkezik. Hogy minden alkalmazott releváns maradjon a munkájában, a vezetők igyekeznek megfelelő képzést biztosítani a számukra. Ám, nem mindenki tudja ugyanolyan szinten elsajátítani az új információkat.

Minden dolgozó más tanulási preferenciával rendelkezik. Az agilis munkavállalók proaktív módon azt keresik, miben és hogyan fejleszthetik képességeiket, míg mások nem mutatnak efféle hajlandóságot. Nem próbálnak önmaguktól megtanulni semmit.

Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a kétféle munkavállaló jellemzőit, amely segít megismerni a különbségeket:

 • Küzd az új ismeretek elsajátításával az új feladatok megoldása érdekében
 • Mindig ugyanabba a hibába esik
 • Nem érdekli az új készségek elsajátítása, főleg a technikai jellegűek nem
 • Csak az utasítások szerint dolgozik, nem nyújt több hozzáadott értéket
 • Nem dolgozik kellő hatékonysággal
 • Az új feladatok elvégzéséhez segítségre van szüksége
 • Nem szereti a változásokat
 • Képtelen önállóan képezni magát
 • Nem lehet előre látni a munka jellegének változását
 • A multitaskingot frusztrálónak találja
 • Lassan alkalmazkodik
 • Kihívást jelent számára kreatívnak lenni
 • Nehezen teremt kapcsolatot másokkal
 • A jól bevált módszereket és szolgáltatásokat nyújtja, mert a változások kihívást jelentenek neki
 • Csak a jelen üzleti követelményekben gondolkodik
 • Nem képes problémákat megoldani és döntéseket meghozni
 • Képtelen olyan folyamatokkal/technikákkal előállni, amelyek hatékonyabbá teszik a munkát, hogy több feladatot végezzen el kevesebb idő alatt
 • Nem képes motiválni és vezetni az embereket
 • Felügyeletet igénye

 

 • Fejleszti a szaktudását az új feladatok gyors megoldása érdekében
 • Nem követi el ugyanazokat a hibákat
 • Nyitottan és kíváncsian áll az új készségek elsajátításához
 • Mindig képes hozzáadott értéket nyújtani a munkavégzés során, innovatív, praktikus és intuitív módon
 • Igyekszik hatékonyan, minél több munkát kevesebb idő alatt elvégezni
 • Minimális útmutatással igyekszik megoldani az új feladatokat
 • Rugalmasan kezeli a változásokat
 • Önállóan is képes az önfejlesztésre
 • Nem látja előre a globális vezető vállalatok munkájának változását, de képes alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz
 • Intelligens munkavégzéssel hatékonyan képes multitaskingot végezni
 • Gyorsan képes alkalmazkodni
 • Képes olyan innovatív ötletekkel előállni, amelyek segíthetnek a céget megkülönböztetni a versenytársaktól
 • Jól tudja kezelni az embereket, azáltal, hogy megérti a törekvéseiket, rámutat a gyengeségekre és erősségekre
 • Ismeri a változó vásárlói igényeket és olyan szolgáltatásokat nyújt, amely releváns a fogyasztók számára
 • Képes előre látni a jövőbeni üzleti követelményeket, hogy milyen új készségek elsajátítására, szolgáltatások nyújtására lesz szükség
 • Képes értékelni a döntéseket, megoldani a problémákat, kezelni a kockázatokat, és előre látni a vállalat növekedési tervét
 • Nagyon hatékony a munkavégzésben. Képes több feladatot kevesebb idő alatt elvégezni a legmodernebb eszközök és fejlett készségek alkalmazásával
 • Képes motiválni és példamutatóan vezetni az embereket
 • Képes ellenőrizni saját munkáját és teljesítményét

Ahogy a táblázatból is kiderül a magas tanulási agilitással rendelkező munkavállaló egyértelműen a cég javát szolgálja. Megbízhatóak, magas teljesítményt nyújtanak, segítik a vállalatot az előrelépés útján és tökéletesen alkalmasak vezetői pozíció betöltésére is.

Ha a vállalatok sikereket akarnak elérni, akkor elengedhetetlen, hogy a vezetők is tanulási hajlandósággal rendelkezzenek. Csak ezáltal tudják megfelelően kezelni a cégen belüli problémákat, és ennek megfelelően alakítják ki a stratégiáikat is.

Továbbá képesek lesznek:

 • megfontoltabb döntéseket hozni
 • innovatív megoldásokat alkalmazni a régiek helyett
 • nyitottan állni a változásokhoz és rugalmasan megközelíteni azt.

Amikor a szervezetben mindenki agilis, akkor a vállalat agilitása is növekedni fog. És ez az, ami valóban növeli a teljesítményt.

A tanulási agilitás elősegítése

Az agilitás kialakításában a vezetőségnek és a HR-nek is kardinális szerepe van. A humán erőforrás hozzájárul ahhoz, hogy a szervezeti működést teljes mértékben áthassa a tanulási hajlandóság. Segíti a vezetőket egy olyan irányba terelni, ahol nem csak értik ennek a készségnek fontosságát, de jelentőséget tulajdonítanak neki a döntéshozatalban és a szervezeti sikerek megteremtésében.

Az agilitás kialakításában segít a vezetőknek a számukra kifejlesztett, ezen irányú képzések, ahol is elsajátíthatják a fenntartható és adaptív szervezeti működésének gyakorlatát. Megtudhatják, melyek azok a tényezők, amelyek gátolják az agilis szervezeti transzformációt és megtanulhatják azokat a módszereket, amelyek segítenek kiaknázni a tanulási hajlandóságban rejlő potenciálokat.

A cél, hogy a tanulási agilitás a dolgozók egyik alapvető kompetenciája legyen, valamint, hogy ez a szemléletmód a szervezeti kultúra részévé váljon.

Ezen készség korszerűsítésének a támogatása jelentősen hozzájárul a vállalat általános sikereihez. A tanulási hajlandóság felmérésével és értékelésével, továbbá azzal, hogy ezt a tulajdonságot helyezik a munkaerő továbbfejlesztésének középpontjába, a vezetők olyan tanulásorientált, exponenciálisán növekvő vállalatot képesek építeni, amely maximálisan igazodik:

 • a stratégiai mérföldkövek eléréséhez,
 • a kiszámíthatatlan és folyamatosan változó piaci környezethez,
 • és lehetővé teszi a flexibilis vezetők tudatos, siker-orientált szerepkörbe való helyezését.

A tanulási hajlandóság fejlesztéséhez meg kell vizsgálni, hogy a munkaerő milyen szintű agilitással rendelkezik, melynek alapján meghatározható a szervezet ezen alaphelyzete. Nagyon fontos azoknak területeknek az azonosítása is, ahol az alkalmazotti készségek összhangban vannak az üzleti stratégiával, illetve, ahol hiányosságok mutatkoznak. Az általános tanulási hajlandóságról a teljesítmény vagy más kompetencia értékelések segítenek képet alkotni.

Korn Ferry a tanulási hajlandóságnak 5 tényezőjét különbözteti meg, amelyek rendkívül nagy szerepet játszanak az eredményes üzleti tevékenységben:

Mentális agilitás

– nyitottság és kíváncsiság az új dolgok megtanulása felé. Új és egyedi szemléletmód alkalmazása. Folyamatos érdeklődés, kérdések feltevése és a válaszok meghallgatása.

Emberek agilitása

– nyitott hozzáállás tanúsítása mások felé. Élvezni az új emberekkel való megismerkedést, a kapcsolat és interakció létesítését.

Változás agilitása

– nyitott és rugalmas hozzáállás a változásokhoz. Hajlandóság az új lehetőségek feltárására és az az új megoldások alkalmazására.

Eredményesség agilitása

– bátran szembenézni a kihívásokkal és azokat megoldani. Másokat arra ösztönözni, hogy többet hozzanak ki magukból, többet legyenek képesek elérni, mint amennyit gondoltak.

Öntudat

– tisztában lenni a saját erősségekkel és gyengeségekkel. Megérteni és elfogadni a visszajelzéseket. Keresni a megoldást, hogyan lehet a szükséges területeken változtatni.

Az agilitásfejlesztés irányú képzéseken túl jó megoldás lehet a munkavállalóknak a különböző részlegeken történő tapasztalása. Vagyis, ha egy dolgozó a cégen belül a munkakörétől eltérő részlegen figyeli meg a munkafolyamatokat, azzal bővítheti tudását.

De ugyanúgy ideális módszer a munkakörforgás. Amikor az alkalmazott nem csak megfigyelőként, hanem egy adott ideig aktív dolgozóként van jelen egy másik munkakörben. Ezáltal hasznos készségeket és ismereteket sajátíthat el.

Fontos megjegyezni, hogy az agilitás fejlesztése során a munkavállalók hibákat fognak elkövetni. Hiszen új dolgokat tanulnak, új tapasztalatokat szereznek, azonban ez a fejlődés részét képezi. A törekvésüket értékelni kell. Viszont, ha komoly kritika éri őket, elveszítik lelkesedésüket és nem fejlesztik tovább magukat. Így tudásuk is megreked a jelenlegi szintjükön.

Hogyan értékelhető a tanulási agilitás?

A tanulási hajlandóság felmérése, értékelése segít a HR szakembereknek és vezetőknek meggyőződni arról, hogy a meglévő és a potenciális munkaerő milyen szintű agilitással rendelkezik. Továbbá segít megtalálni a legmegfelelőbb jelölteket minden munkakörre.

1. Tudományosan kifejlesztett agilitási tesztek

A tanulási hajlandóság felméréshez az egyik legjobb módszer az erre kifejlesztett hitelesített és speciális tesztek alkalmazása. Ezek általában részletes profilt mutatnak a munkavállaló, ami segít a megalapozott döntést hozni a jelölt kiválasztásáról vagy további képzéséről.

2. Kognitív képességek fontossága

Az érzékelés és észlelés, a figyelem, a gondolkodás és az emlékezet a lágy készségeken túl szintén fontos szerepet játszanak a tanulási hajlandóság fejlődésében. Az egyéneknek bizonyos szintű kognitív képességekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy képesek legyenek agilisan tanulni.Ezt legegyszerűbben szintén kognitív képességek felmérésére irányúló tesztekkel a legegyszerűbben értékelni.

3. Fókusz az agilitásra az állásinterjú során

Már a jelöltek interjúztatásánál érdemes olyan kérdéseket feltenni, amelyekkel felmérhető a tanulási hajlandóság. Például:- Hogyan kezelik a visszajelzéseket, a véleményeket? Elfogadják és alkalmazzák? Vagy ellenállást vált ki belőlük?

 • Hogyan reagálnak, ha egy új helyzettel, kihívással néznek szembe? Megfutamodnak? Vagy felmérik a helyzetet és megkeresik a megoldást?
 • Hogyan tudnak együttműködni másokkal? Képesek tanulni-e a másiktól?
 • Hogyan járnak el, ha hibát követnek el?

A tanulási agilitás egy sikeres vállalkozás alappillére. Amennyiben a vezetőség és az ott dolgozó munkatársak rugalmasak és olyan munkahelyi kultúrában dolgoznak, ahol természetes, hogy változni, tovább fejlődni kell, akkor kevésbé lesz stresszes és problémás, ha ez ténylegesen be is következik.

Hiszen a munka világában a volatilitás az új norma. Ami korábban a sikert jelentette az egyik pillanatról a másikra megváltozhat, stagnálást és akár piacvesztést is eredményezhet.

A kitűzött célok eléréséhez olyan vezetésre és egyéni motivációkra van szükség, amik a kreativitást, a flexibilitást és az innovatív, nyitott gondolkodást helyezik a középpontba. Ehhez mindenekelőtt az egyénnek hajlandónak és képesnek kell lennie, hogy belülről történő motiváltsággal fejlődni akarjon és a vállalkozásnak pedig, hogy ezen törekvéseket maximálisan támogassa.

Szerző: Pataki-Magyar Gabriella

Forrás

Ajándék munkaügyi szakértő

HR-esek Fóruma regisztrációhoz

A HR-esek Fórumán kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a koronavírus idején segítsük az emberi erőforrás területén dolgozó szakemberek munkáját. A HR-esek Fóruma ingyenesen használható és szakértőinktől is lehet kérdezni. 

Miért érdemes csatlakoznia?

 • Szakmai kérdése van a jelenlegi kihívásokkal kapcsolatban
 • Szakértői válaszokat keres
 • Megbeszélne egy új eljárást, témát
 • Kapcsolatot szeretne építeni

Regisztrált fórum használó