fbpx
Oldal kiválasztása

A munkahelyi problémák jelentős része a rossz kommunikációból fakad! Gyengülő csapatkohéziót, hanyatló termelékenységet, csökkenő lojalitást, de fluktuációt is eredményezhet. Vagyis olyan kihívások merülnek fel, amelyek költséges és időigényes megoldásokat igényelnek. Ezért kiváltképp fontos, hogy figyelmet fordítsunk a kommunikációs különbségek felismerésére és kezelésére!

Egy sikeres munkahely egyik fő motorja a megfelelő kommunikáció. Ez hajtja előre és tartja életben a jó munkatársi kapcsolatokat, valamint a hosszú távú és eredményes együttműködést.

Azonban ahány dolgozó, annyiféle kommunikációs mód fellelhető. Ez leginkább a különböző személyiségekből adódik, viszont a különféle helyzetek és lelkiállapotok ugyanazon személynél más-más stílust idézhet elő. Például egy visszafogottabb munkavállaló egy feszült helyzetben agresszívebben képes fellépni és kifejteni a véleményét.

A munkahelyeken alapvetően 4 különböző kommunikációs stílus megléte a jellemző, amelyek több szempontból is eltérnek egymástól. Ezek beazonosítása rendkívül fontos lépés a hatékony kommunikáció érdekében. Hiszen, ha felismerjük az egyes stílusokat, akkor képesek leszünk megérteni a beszélgetések hogyanját és ezt megfelelően kezelni. Máskülönben könnyen félreértések, konfliktusok adódhatnak.

Amint sikerül felismerni és alkalmazni, hogyan lehet a különböző kommunikációs stílusú egyénekkel hatékonyan kommunikálni, az növeli:

 • az innovációt
 • az összetartást, az erős csapatszellemet
 • a hatékony munkavégzést
 • a munkatársi kapcsolatok minőségét
 • az elköteleződést
 • a produktivitást
 • és a munkáltatói márka hírnevét.

Mi a 4 fő kommunikációs stílus?

Passzív

Erre a stílusra jellemző, hogy az egyének úgymond utat engednek másoknak. Inkább csendben meglapulnak, a háttérben maradnak. Nem fejezik ki az érzéseiket egy szóban forgó témával kapcsolatban, nem nyilvánítják ki a véleményüket. Nem osztják meg a szükségleteiket sem. Inkább csak hallgatnak és beleegyezően bólogatnak.

Emiatt viszont félreértések sorát és sok frusztrációt élnek meg. Hiszen bár lenne mondanivalójuk, személyiségükből adódóan mégsem közlik azt másokkal. Ezért a kollégáik nehezen érthetik meg őket, nem tudják pontosan, hogy mikor, milyen problémájuk van és hogyan segíthetnek nekik. Sokszor félre is érthetik őket vagy akár úgy is kezelhetik a passzív kommunikátorokat, hogy nekik minden mindegy, az ő véleményük nem számottevő. Szinte képtelenek nemet mondani. Ezért mindenbe beleegyeznek, ami pedig sok belső konfliktust, feszültséget okoz náluk.

A következő tulajdonságok alapján azonosíthatóak:

 • hanyag testtartás
 • szemkontaktus hiánya
 • lágy hang
 • bocsánatkérő magatartás
 • nem tud nemet mondani

A passzív kommunikátor jellemző kifejezése: „Meg akarom őrizni a békét!” vagy „Nem olyan fontos.”

Hogyan kezelhetőek?

 • Mivel a passzív kommunikátorok számára jellemzően kényelmetlen, ha több ember társaságában kell megszólalniuk, ezért célravezetőbb velük négyszemközt beszélgetést folytatni.
 • Rendszerint türelmet igényelnek, hiszen nekik időre van szükségük ahhoz, hogy átgondolják a válaszaikat. Adjunk nekik néhány percet csendes elmélkedésre, amit non-verbális kommunikációval is fejezzünk ki.
 • Sokkal közlékenyebbek lesznek, ha nyitott kérdéseket teszünk fel nekik, amelyek bővebb válaszadásra sarkalnak. Ha lehet, kerüljük a zárt kérdéseket. Amennyiben úgy érezzük, hogy nehezen fejezik ki magukat, kevésbé képesek lendületes kommunikációra, úgy irányított kérdésekkel segítsük őket a válaszadásban.

Agresszív

Az agresszív kommunikátorok nem félnek kimondani a véleményüket és bátran kifejezik az érzéseiket. Még akkor is, ha ezzel megbántanak másokat.

Tulajdonképpen a beszélgetés élén állnak, gyakran hanggal adnak nyomatékot a mondanivalójuknak. Ezért minden figyelem rájuk irányul. Másokat viszont már kevésbé képesek meghallgatni. Akár meg is szakítják mások mondanivalóját, ha úgy érzik, hogy a beszélgetés olyan pontra érkezett, ahol ők azonnal ki akarják nyilvánítani a véleményüket, uralni akarják a beszélgetést.

Általában durvának érezhető kérdezési és kommunikációs stílusuk van, azonban ennek ellenére elvárják a tiszteletet másoktól. Hajlamosak másokat hibáztatni, viszont ők már nem igazán ismerik be, ha tévedtek. Ha mégis vállalják a felelősséget tetteikért, annak egy részét másra hárítják. Agresszivitással képesek befolyást gyakorolni a munkatársi kapcsolatokban, együttműködésben, de akár a termelékenységben is.

Az ilyen kommunikációs stílussal rendelkező emberek mindenek ellenére jó vezetői készséggel rendelkeznek. Hiszen képesek olyan hatással lenni másokra, amiért követik őket. A vezetői ambícióhoz azonban tanácsos megtanulniuk a nyugodt és empatikus hozzáállást.

Az alábbi jellemzők alapján lehet őket felismerni:

 • fölényes testtartás- intenzív szemkontaktus
 • agresszív gesztusok alkalmazása
 • mások mondandójának megszakítása
 • gúnyos vagy mosolygós arckifejezés
 • mások személyes terének megzavarása
 • kemény, határozott hangnem

Az agresszív kommunikátor jellemző kifejezése: „Igazam van, te tévedsz!” vagy „Ez mind a te hibád!”

Hogyan kezelhetőek?

 • Az agresszív kommunikátorokkal szemben hatékony megoldás a nyugodt, de határozott viselkedés. Nem vezet jó eredményre, ha szembeszállunk velünk. Ehelyett a beszélgetést az adott probléma hatékony megközelítésére irányítsuk.
 • Tartsuk kézben a beszélgetést!
 • Fontos, hogy felismerjük, mikor érkezik el az a pont, amikor ideje véget vetni a beszélgetésnek. Ugyanis az agresszív kommunikátorok hajlamosak túlzásokba esni és a kommunikáció már nem jó irányba halad tovább.

Passzív-agresszív

Ezzel a kommunikációs stílussal rendelkezők nagyon megtévesztőek lehetnek. Ugyanis a felszínen úgy tűnik, hogy passzívak, azonban legbelül agresszíven reagálhatnak egy adott helyzetre. Amit a csalódottság vagy az elégedetlenség szül.

Hajlamosak megtartani a véleményüket, viszont a kimondott szavaikkal nem tükrözik a tetteiket. Képesek olyan manipulációs eszközökhöz folyamodni, amivel az adott szituációt előnyös helyzetbe hozzák a maguk számára. Kevés empátiát tanúsítanak másokkal szemben és akár szarkazmussal is megpróbálnak irányítani másokat.

A következő tulajdonságok jellemzőek rájuk:

 • „minden rendben van” arckifejezés, miközben nyilvánvalóan idegesek
 • motyognak az orruk alatt, de hangosan nem nyilvánítanak véleményt
 • szarkazmus használata
 • csendben és alattomosan kezelik a helyzeteket

A passzív-agresszív kommunikátor jellemző kifejezése: „Persze, jó lesz így/rendben van így!”

(miközben azt motyogja vagy gondolja, hogy ez nem jó, nem fog működni).

Hogyan kezelhetőek?

 • Tegyünk fel nekik egyértelmű kérdéseket! Ezzel kizárható, hogy bármit is félreértsenek, ami komoly konfliktus forrása legyen.
 • Amint észrevesszük, hogy a passzív-agresszív kommunikátorok a felszín alatt szabotálnak egy helyzetet, akkor szembesítsük őket a tetteikkel. Amennyiben egy ilyen őszinte beszélgetés után sem történik változás, kérjünk segítséget a kompetens fellettestől.
 • Jó módszer lehet, ha négyszemközt kommunikálunk velük. Kérjük ki a véleményüket, fogalmazzák meg ötleteiket és álláspontjaikat.

Asszertív/Határozott

Ez a kommunikációs stílus a legtiszteletreméltóbb egy munkahelyen. Az ilyen kommunikátorok magabiztosan mondják el gondolataikat, ötleteiket és elvárásaikat, miközben tiszteletteljesek és udvariasak. Figyelnek mások érzéseire és szükségleteire is. Képesek meghatározni saját korlátaikat és tudnak nemet mondani, amikor annak szükségét érzik. Anélkül, hogy bármilyen agresszivitást mutatnának.

A határozott stílus az alábbiak szerint azonosítható:

 • kedves szemkontaktus
 • megfelelő testtartás
 • tiszta és egyenletes hangnem
 • elképzeléseit és érzéseit produktívan fejezi ki
 • elősegíti a hatékony együttműködést 

Mivel az asszertív kommunikációs stílus a legmegfelelőbb a 4 típus közül, ezért nem igényel különösebb kezelési módot. Ellenben mindenki számára tanácsos ezt a fajta kommunikációs készséget elsajátítani és fejleszteni.

A kommunikációs stílusok felismerése és kezelése sokkal jobb munkakörnyezetet eredményezhet. Bár mindez több időbe telhet, mégis megéri vele foglalkozni, hiszen megerősíti a vezetők és a dolgozók közötti kapcsolatot. Emellett a csapattagok jobb együttműködésben dolgozhatnak, képesek lesznek hatékonyan megoldani a problémákat és egymással megosztani az ötleteiket, nézeteiket is.

A kommunikációs stílusok megértése nem csak az alkalmazottaknál, de az ügyfeleknél is nagyon fontos. Ezzel fokozható a lojalitásuk, javítható a velük való kommunikáció. Lehetőséget teremt oly módon üzenetet közvetíteni a számukra, ami rezonál az igényeikkel, ezáltal segít a sikeres értékesítésben és üzleti kapcsolatok elmélyítésében.

Szerző: Pataki-Magyar Gabriella

Forrás

Ajándék munkaügyi szakértő

HR-esek Fóruma regisztrációhoz

A HR-esek Fórumán kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a koronavírus idején segítsük az emberi erőforrás területén dolgozó szakemberek munkáját. A HR-esek Fóruma ingyenesen használható és szakértőinktől is lehet kérdezni. 

Miért érdemes csatlakoznia?

 • Szakmai kérdése van a jelenlegi kihívásokkal kapcsolatban
 • Szakértői válaszokat keres
 • Megbeszélne egy új eljárást, témát
 • Kapcsolatot szeretne építeni

Regisztrált fórum használó