fbpx

A HR adatok rendkívül fontos szerepet játszanak egy szervezet működésében. Ez hatványozottan igaz egy kiélezett versenyhelyzetben, ami által a vállalatok magasabb pozícióba tudnak kerülni. Ehhez viszont szükség van a HR dolgozók adatismeretére. Hiszen az alkalmazottak bérszámfejtésétől a legfontosabb teljesítménymutatókig a Big Data lehetővé teszi a szakemberek hozzáértésével egyetemben a nyers információk értelmezését, számszerűsítését és alkalmazását.

Mi az adattudás?

Az adatismeret egy olyan képesség, ami által a szakemberek tudják az adatokat elolvasni, értelmezni, elemezni, feldolgozni és alkalmazni. Képesek kinyerni az adatokból a hasznos és érdemi információkat, valamint ezeket a stratégiai döntéshozatalhoz felhasználni, aminek segítségével a vállalatot nyereségessé, de ugyanakkor versenyképessé teszik.

A cég előnyhöz juthat az adattudással nem rendelkező konkurenciáival szemben, mert az információk megfelelő felhasználása révén képes lesz jobb termékek/szolgáltatások, valamint magasabb szintű ügyfélélmény létrehozására.

Az adattudás az egyik legalapvetőbb készsége lesz a HR szakembereknek a jövőben. Emellett:

  • az üzleti érzék
  • az emberek érdekképviselete
  • valamint a digitális készségek fognak leginkább nélkülözhetetlenné válni a HR kompetenciák tárházában. 

A humán erőforrás menedzsment ezzel a 4 kompetenciával segíti a vállalatot az üzleti célok elérésében és a szervezeti értékek növelésében. Továbbá abban, hogy a cég meghatározó piaci szerepelője legyen a gazdaságnak.

Miért fontos az adatismeret HR szakemberek és vállalatok számára?

Minden szervezet tetemes mennyiségű adattal dolgozik. Ezeket összegyűjteni és rendszerezni nem igényel különösebb képességeket, viszont megérteni és releváns információkat kinyerni belőlük már komolyabb hozzáértést kíván.

Az a vállalat, aki képes felismerni az adattudás fontosságát, olyan alkalmazottakat fognak foglalkoztatni, akik ezzel a képességgel hozzájárulnak a szervezet versenyelőnyéhez.

Ez egy olyan stratégia, amely nem csak átalakítja az adott céget, hanem egy olyan lojális munkaerő jövőjébe fektet be, amely folyamatosan igényli a szakmai fejlődést.

Az adatismeret segít a szakembereknek megérteni, hogy az adatok hogyan és miként fonódnak össze a mindennapi feladatokkal, valamint felismerni az adatokban rejlő lehetőségeket a HR tevékenységekben. Tulajdonképpen nem csak a HR osztály adattudása lényeges eszköz a cégben, hanem a teljes munkaerő ezen kompetenciája meghatározó tényező. Viszont az alkalmazottak e tudásának fejlődésében a HR-nek jelentős szerepe van.

Az adatismerettel rendelkező HR dolgozók nem csak olvasni és kommunikálni képesek az adatokkal, hanem fel is tudják használni azokat, hogy minél több előnyhöz juttassák a vállalatot. Többek között az alábbiakhoz:

1. Bizonyítékokon alapuló döntéshozatal

Releváns információk nélkül nem lehet felelőségteljes döntést hozni. Így van ez a humán erőforrás menedzsment munkafolyamatainak változásánál is. A folyamatosan átalakuló piaci környezet olyan módszer alkalmazását kívánja meg, amely a bizonytalanságból adódó negatív hatásokat a lehető legjobban képes ellensúlyozni. Az adatokon alapuló döntéshozatal az egyik olyan metódus, mely csökkenteni képes a változásokból eredő kockázati-faktort és javítani képes a HR terület hatékonyságát. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy összegyűjtjük a lehető legtöbb információt, melyet utána elemzünk, értelmezünk és ebből alkotjuk meg a szükséges cselekvési terveket.

2. Működési hatékonyság elérése

Az adatok kielemzésével a HR szakemberek felismerhetik, hogy milyen okok húzódnak meg a fennálló problémák mögött, valamint azonosítani tudják, hogy mely területek működnek megfelelően. Így az adatismerettel a humán erőforrás menedzsment segíteni tud a vállalatnak az innováció növekedésében, a termelékenység fokozásában és új programok, stratégiai lépések megtervezésében. Az információk elemzésével meghatározhatóak új célok, amelyek a szervezetet előrébb viszik. Alaposabban mérhető a hatékonyság is. A megszerzett információk értelmezése arra motiválják a céget, hogy folyamatosan újabbnál újabb fejlesztési módszereket eszközöljenek és sokkal produktívabbak legyenek.

3. Üzleti hatás létrehozása a HR értékláncon keresztül

Azáltal, hogy a szakemberek az adatokat megfelelően kielemzik és értelmezik az betekintést nyújt számukra a vállalat egészében végbemenő történésekbe.
Minél magasabb szintű adatismerettel rendelkezünk vállalati szinten, annál pontosabban tudjuk mérni még az olyan folyamatokat is, amik kevésbé kézelfoghatóak. Ilyen pl. a HR területén a teljesítménymérés vagy a motiváltsági szint meghatározása. Az adatismeret módszere hidat képes létrehozni az emberierőforrás-menedzsment folyamatai és eredményei között. Ezáltal tényleges, mérhető értéket képes adni a korábban említett munkafolyamatoknak.

4. Termelékenység és bevétel növelése a versenyképesség megtartása mellett

A digitálizáció lehetővé teszi az szervezet területeinek pontosabb nyomon követését. A technológia által több adat áll rendelkezésre, amelyeknek a helyes értelmezése révén a vállalatok előrébb tudnak lépni a piaci versenyben. Ha az adatismeretet a cégek prioritássá teszik, annak következményeként növelni tudják a termelékenységüket és magasabb bevételt tudnak generálni, mindezt úgy, hogy még mindig versenyképesek tudnak maradni. Ellenben azokkal a szervezetekkel, akiknél az adattudás másodrangú és a cégük piacvesztését generálják.

5. Új lehetőségek keresése

Az adatismeret prioritássá emelésével könnyebben feltárhatóak az adott problémák, egyszerűbbé válik megoldásuk és ezáltal új metódusokat, technikákat lehet kifejleszteni. Ennek hatása multiplikálódhat, amennyiben több munkatárs fér az adott adathalmazokhoz, ezáltal több szemszögből lehet megvizsgálni és értelmezni a kialakult kihívást, így nem csak a hatékonyság fog növekedni, hanem a csapatok közötti együttműködés is fejlődésnek indul.Innen már egyenes út vezet az adatok gyakorlattá való alakításához, mely elősegíti a mindennapi és stratégiai munkamódszerek fejlesztését.

Jelentős adatértéssel rendelkező HR-esek jellemzője

Azok a HR szakemberek, akik komolyabb adatismeretek birtokában vannak, nagyobb szinkronban tudnak együtt dolgozni a cégen belül más, de szintén adatvezérelt területekkel. Kompetenciájukat tekintve kitűnnek az általánosabb készségekkel rendelkező kollégáik közül, ami az alábbiakban nyilvánul meg:

HR stratégiai mutatók meghatározása

Képesek komplexitásában látni, hogyan kapcsolódik a humán erőforrás menedzsment területe a cég stratégájába és munkájuknak eredménye mennyire van összhangban a meghatározott üzleti célokkal.

A döntések adatokkal való alátámasztása

Mint azt korábban írtuk az adatok, ha jól használják, kincset érhetnek a vállalkozásoknak. Amennyiben a HR alkalmazott képes javaslatait releváns és visszakövethető adatokkal alátámasztani, komoly piaci előnyhöz juttathatja a cégét versenytársaival szemben.

Azonban a döntések alapjául szolgáló adatoknál ennek a két feltételnek mindenképpen érvényesülniük kell. Ellenkező esetben a megérzésen alapuló javaslatétel módszerét erősítenénk. Ami, ha nincs statisztákával alátámasztva, komoly bizonytalansági faktort hordozhat magában.

Értéknövelő adatelemzés

Számokban való gondolkodás jellemzi azokat a HR-eseket, akik megértették az adatértés fontosságát és alkalmazzák is azt. Ezáltal közös egységben képesek dolgozni a kiemelt döntéshozókkal. Kézzelfogható eredményeket képesek mutatni a dolgozók teljesítménye és az elért üzleti eredmények között, amivel bizonyítják, hogy a humán erőforrás menedzsment hatással van a nyereség maximalizálására.

Adatok hatékony prezentálása

Ez a fajta képesség fogja az adatismerettel rendelkező HR-est igazán felértékelni. A trendek és az elért célok eredményes bemutatásával válnak valódi értékké a begyűjtött, nagy mennyiségű adatok. Azonban ezeket megfelelően tudni is kell előadni. A diagramok, táblázatok érthető elmagyarázásával válik mások számára is érhetővé az elért eredmény. Így képesek a döntéshozók a mögöttes tartalmat egyben átlátva rentábilis döntést hozni.

Információkon alapuló fejlesztés

Azok a HR szakemberek, akik magas adattudással rendelkeznek, képesek komplexen átlátni a szervezet működését és ezáltal a felmerülő vállalati igényekre is képesek a rendelkezésre álló adatok alapján megoldási javaslatot tenni. Az így adott döntési alternatívák mellőzik a szubjektivitást, a bizonytalanságot és a kockázatokat.

Hogyan fejleszthetik a HR szakemberek az adattudásukat?

Akár azért, mert a cég elvárja a HR-es dolgozóktól, akár azért, mert önként döntenek úgy, hogy adatértésüket fejleszteni szeretnék, fontos, hogy megtalálják a legjobb lehetőséget a tanulásra. Szerencsére több alternatíva is a rendelkezésükre áll, ami által elsajátíthatják a megfelelő szintű adatismeretet a munkájukhoz.

Adatközpontú tevékenységek megismerése

Az adatismerethez nem szükséges különösebb matematikai vagy technikai ismeretekkel rendelkezni, azonban fontos legalább az adatbarát hozzáállás, gondolkodásmód. Meg kell érteni és el kell fogadni, hogy az adatoké a jövő és ezek ismerete piacképessé teszi a HR szakembereket és segíti őket, hogy a munkájukból minél többet hozzanak ki.

Fontos, hogy amennyiben lehetőség adódik rá – akár a cég által biztosítva, akár önálló módon – a HR-es dolgozók vegyenek részt adatismerti képzéseken.

Együttműködés adatszakemberekkel

Az adattudás oly módon is fejleszthető, ha a HR-es alkalmazottak együttműködnek, együtt dolgoznak olyan szakemberekkel, akik magas szintű adatértéssel rendelkeznek. A közös munka során megfigyelhetik a szakértelmüket, kérdéseket tehetnek fel, elleshetnek különböző lépéseket és megtanulhatják, hogy mire kell odafigyelni. Továbbá azt, hogy hogyan kell az adatokat felhasználni a folyamatok javításához és a döntések meghozatalához.

Táblázatkezelő programok alkalmazása

Az Excel vagy hasonló táblázatkezelő programok a képletek és egyéb funkciójuknak köszönhetően segítenek az adatok elemzésében és a döntések meghozatalában.

Ezekkel a programokkal néhány mozdulattal készíthetők számítások, diagramok vagy nyomtathatók jelentések. Minél fejlettebb táblázatkezelő készséggel rendelkeznek a dolgozók, annál hatékonyabban tudják az adatokat értelmezni és felhasználni az üzleti folyamatokban.

Összességében elmondható, hogy a HR alapvető eleme az adat. Azonban mindez nem sokat ér, ha nincs, aki értelmezze és a gyakorlatba megfelelően át tudja ültetni azokat. Azon szakemberek viszont, akik biztos tudással rendelkeznek az adatismeretek területén, nem csak elősegítik a vállalkozás üzleti céljainak elérését, hanem munkájuk komoly hatással fog bírni a jövőbeni stratégiai döntések megtervezésében és végrehajtásában is.

Szerző: Pataki-Magyar Gabriella

Forrás

ISMERJE MEG A KOMPETENCIA ALAPÚ INTERJÚTECHNIKÁT!

Azonnal használható, bevált módszerek a sikeres interjúztatáshoz, hogy garantáltan a megfelelő jelöltet válassza.

Dátum: 2022.01.28. 10.00 óra

Előadó: Korona Viktória - HR Tanácsadó

Szervező: OLM Akadémia

A webinárium díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Regisztráljon a workshopra és tegyen szert hasznos tudásra.

Ajándék munkaügyi szakértő

HR-esek Fóruma regisztrációhoz

A HR-esek Fórumán kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a koronavírus idején segítsük az emberi erőforrás területén dolgozó szakemberek munkáját. A HR-esek Fóruma ingyenesen használható és szakértőinktől is lehet kérdezni. 

Miért érdemes csatlakoznia?

  • Szakmai kérdése van a jelenlegi kihívásokkal kapcsolatban
  • Szakértői válaszokat keres
  • Megbeszélne egy új eljárást, témát
  • Kapcsolatot szeretne építeni

Regisztrált fórum használó