fbpx

A vezetés olyan kihívások sorozatát rejti magában, amely nagy felelősséggel jár, hiszen nem csak a cég működését befolyásolja, hanem az ott dolgozók életére is komoly hatással van.

Van, aki született vezető, míg másoknak egyszerűen bele kell tanulniuk, hogyan is kell egy csapatot jól irányítani. Szerencsére, az ehhez szükséges készségek állandó odafigyeléssel és következetes gyakorlással elsajátíthatók. De igazából milyen is egy jó vezető? Milyen képességekkel rendelkezik?

A jó vezető szolgál, támogat, és arra buzdítja csapatát, hogy olyan dolgokat vigyenek véghez, amit eddig el sem tudtak képzelni.  A jó vezető együttműködő, céltudatos és empatikus. De elsősorban a jó vezető emberséges minden körülmény között!

Számos olyan dolgot kell elsajátítania, amivel fejleszti és felépíti önmagát, és ami meghatározza szakmai sikereit.

Milyen tulajdonságok jellemzik az ideális vezetőt?

Kommunikáció

Nem csak a jó emberi kapcsolat, de a jó vezetés alapja is a jól működő kommunikáció. Ez ugyanúgy megnyilvánul a verbális és a non-verbális kommunikációban, melynek legfontosabb része az értő figyelem. Valódi szemkontaktus létesítésével, őszinte érdeklődéssel a másik élete, személyes dolgai felé bizalmat alakíthat ki vezető és beosztott között. Az alkalmazott úgy érzi, hogy valóban figyelnek rá, meghallgatják őt, ezért kialakul benne egyfajta elköteleződés a vezető és így a munkahely felé is.

Másrészről a vezetőnek tisztán és érthetően kell a célokat és az elvárt eredményeket kommunikálni a csapat felé. Csak így fogják tudni, hogy valóban miért dolgoznak, a munkájuk milyen hatással van a szervezet működésére, mennyire befolyásolja a cég jövőjét.

A hatékony vezetés kulcsa, hogy nyíltan és őszintén fejezzük ki magunkat, és empátiát teremtsünk másokkal szemben.

5 tipp a hatékony kommunikációhoz:

 • legyen folyamatos
 • legyen egyszerű és közvetlen
 • mutasson figyelmet és fogadja be az információkat
 • szemléltetessen történeken keresztül, hogy az mindenkinek világos legyen
 • megerősítés cselekedetekkel.

Integritás és őszinteség

A sikeres vezetés integritás nélkül szinte elképzelhetetlen. Magas minőséget egy csapat irányításában csak úgy lehet elérni, ha vezetőként őszintén, becsületesen és tisztességesen végezzük a munkánkat. Egy vezetőnek akkor lesz tekintélye, ha az alapvető értékeket közvetítve szavatartó és példamutató magatartással viselkedik.

Az integritás egy olyan sarokkő tulajdonság, ami többek között magába foglalja:

 • a hibázás beismerését
 • bocsánatkérést
 • az alkalmazottak munkájának elismerését
 • az emberek idejének értékelését.

Felelősségvállalás

A csapat elért eredményeiért és önmaga teljesítményéért is – akár jól sikerültek, akár nem – a vezető a felelős. A munkavállalókba felelősségérzetet kell táplálni a cselekedeteikért, hogy komolyan vegyék a feladataik elvégzésének a súlyát. Ezért az alkalmazottakat a vezetőnek el kell számoltatnia a munkájukért. Ha jól teljesítettek az elismerésben részesül, ha viszont rossz eredmények születtek, akkor rá kell vezetni őket, hogy felismerjék a hibáikat és törekedjenek a problémák megoldására.

Ez a felelősségvállalás ugyanúgy érvényes a vezetőkre, ezzel is példát mutatva a beosztottak felé.

Empátia

Mások megértése az egyik legfontosabb tulajdonság az emberi kommunikációban. Egy jó vezető kellően nyitott arra, hogy megismerje és megértse csapattagjainak a szükségleteit, céljait és problémáit. Ha gond adódik, akkor letorkollás helyett inkább segít megoldani a probléma okát. Az ilyen hozzáállás és gondolkodásmód meghatározza, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki vezető és beosztott között és segíti, hogy a csapat fejlődjön.

Az empátiát erősíti:

 • az együttműködés
 • a kommunikáció
 • a biztonságérzet
 • a kreativitás
 • a szükségletek azonosítása
 • az érzelmi kapcsolat kialakulása.

Alázatosság

Az egyik legrosszabb, amit vezetőként el lehet követni, ha visszaél a hatalmával. Az alázat a legnagyobb és a legsikeresebb emberek alapvető tulajdonsága, amivel mások tiszteletét kivívják. Csak az lehet elismert és valódi vezető, aki saját maga helyett a csapat érdekeit helyezi előtérbe.

Pozitív hozzáállás, inspiráció és motiváció

Minden szervezetben adódnak nehézségek, kihívások, amelyekre pozitív szemléletmóddal lehet a legjobban reagálni, ahelyett, hogy a fejünket fognánk, és teljesen sötéten látnánk a kialakult helyzetet. Pozitivizmussal nem csak az akadályokat lehet könnyebben venni, de a munkavállalóknak is példával szolgál és motiválóként hat a vezetők ezen attitűdje. Hiszen másokat inspirálni csak akkor lehet igazán, ha a mi hozzáállásunk is pozitív. Ha a beosztottak látják, hogy egy-egy kritikusabb időszakban a vezető megőrzi nyugalmát és megtartja motivációját, ebből erőt meríthetnek, és könnyebben legyőzhetőek lesznek a jövőbeli kihívások is.

Tervezés, célkitűzés, innováció

A fejlődéshez és növekedéshez folyamatos célkitűzésekre és innovációra van szükség. A jó, üzleti érzékkel rendelkező vezetők képesek folyton új és új elképzeléseket és terveket megfogalmazni, ezeket vizionálni és töretlenül kitartani mellettük. A kreatív gondolkodás és az innovatív megoldások teszik egyedivé a vállalatot a piaci versenyben. A jövőképnek az alkalmazottakkal történő megosztásával és az elérésének a céljával tudják ösztönözni és lelkesíteni a csapatot a teljesítmény fokozására.

+

Delegálás

A túlterhelt vezető előbb-utóbb összeroppan a feladatok súlya alatt. Lehetetlen mindent egy embernek elvégeznie, anélkül hogy valahol ne veszítené el a fókuszt. A vezető feladata, hogy a kulcsfontosságú és értékteremtő teendőkre összpontosítson, az egyéb feladatokat pedig kiossza a csapat tagjainak. Ezzel felelősséget ad a kezükbe és bizalmat szavaz nekik, hogy teljesíteni tudják a rájuk bízott munkát. Ehhez a vezetőnek biztosítani kell a szükséges eszközöket és információkat.

(Ön)Bizalom

Egy vezetőnek nem csak a csapatában kell bíznia, ami az együttműködés alapköve, de ennél is fontosabb az önmagába vetett bizalom. Erre szükség van a biztos döntések meghozatalához, a magabiztos vezetéshez és a különböző kihívásokban való helytálláshoz. Ha önbizalmat sugároz a munkavállalók felé, akkor a csapat is biztonságban érzi magát az irányítása alatt.

Döntésképesség

A gyors és helyes döntési képesség egy sarkalatos pont a vezetésben. Sokszor nagyon nehéz jó döntéseket hozni, ám ez az, ami meghatározza a cég és a csapat jövőjét. Ezért a vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy még a legnehezebb helyzetekben is józan ítélőképessége szerint döntsön. Tanácsos előtte a konzultálni az adott kérdésben kompetens személyekkel, akik más szemszögből is segítenek láttatni a helyzetet. Ez a tulajdonság szorosan összekapcsolódik a felelősséggel, mert vállalni kell a döntéseinkből származó következményeket is.

Érzelmi intelligencia

Az érzelmi intelligencia kiemelkedő szerepet játszik a sikeres és hatékony vezetésben. Mélyebb kapcsolatot lehet kiépíteni a munkavállalókkal azontúl, hogy az emberek elfogadják, amit a vezető mond. Gördülékenyebb lehet a kommunikáció és kialakul egy jobb társadalmi tudatosság is. Ha a vezető hatékonyabban tudja kezelni saját érzelmeit, a negatív érzések nem befolyásolják a döntéseit és konfliktusokat is könnyebben oldja meg. Az érzelmi intelligencia egy fontos tulajdonság, amivel minden vezetőnek rendelkeznie kell.

Egy vezető tetteivel és példamutatásával válik valódi, irányító személyiséggé, nem pedig beosztása és parancsai alapján. Megteremti a megfelelő munkafeltételeket és olyan minőségi teljesítményt vár el a kollégáitól, amivel magas szakmai fejlődést érhetnek el. A célokat a csapat iránti elköteleződéssel, a munka iránti szenvedéllyel és a kihívások rugalmas kezelésével tudja igazán elérni.

Szerző: Pataki-Magyar Gabriella

INGYENES ALKALMAZÁS OTTHONI MUNKAVÉGZÉSHEZ

Mi az HR-esek Fórumánál azért dolgozunk szakértőinkkel együtt, hogy a humán erőforrás területén dolgozók munkáját segíteni tudjuk. Ezért szeretnénk a figyelmébe ajánlani az OLM Rendszerek Home Office csomagját.  A távmunka jelenleg gyógyír sok cég számára a produktivitás fenntartásához ezért az alkalmazást most ingyenesen tudja használni.

Mik a csomag előnyei?

 • Költség és kötelezettségmentes
 • Távmunka kompatibilis
 • Könnyen kezelhető alkalmazás
 • 1db aláírással hitelesíthető (szkennelve is)
 • Törvényeknek megfelelő nyilvántartás

Ajándék munkaügyi szakértő

HR-esek Fóruma regisztrációhoz

A HR-esek Fórumán kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a koronavírus idején segítsük az emberi erőforrás területén dolgozó szakemberek munkáját. A HR-esek Fóruma ingyenesen használható és szakértőinktől is lehet kérdezni. 

Miért érdemes csatlakoznia?

 • Szakmai kérdése van a jelenlegi kihívásokkal kapcsolatban
 • Szakértői válaszokat keres
 • Megbeszélne egy új eljárást, témát
 • Kapcsolatot szeretne építeni

Regisztrált fórum használó